Sales & Operations Planning

Sales & Operations Planning (S&OP) kan beskrives således: Balancering af efterspørgsel og kapacitet (demand og supply) via integrerede beslutningsprocesser, hvor det sikres at alle virksomhedens funktioner styrer efter samme datasæt.

 

Den klassiske problemstilling at salg ønsker høj lagerbeholdning for at sikre god leveringsservice, produktionen ønsker en stabil og effektiv produktion uden for mange maskinomstillinger og finans ønsker høj profit og reduceret lagerbeholdning. Ved at etablere en fælles S&OP funktion skabes der et overblik over forventet afsætning via forecasts og dialog med salgsfunktionen og herefter analyseres det, om virksomhedens produktionskapacitet kan efterleve efterspørgslen. En løbende beslutningsproces skal sikre, at de korrekte data danner grundlag for beslutninger.

 

For at sikre en succesfuld S&OP er det helt afgørende, at ledelsen bakker op om månedlige S&OP møder, hvor ledelsen i virksomheden inden for alle funktioner mødes og drøfter de fremlagte data og på baggrund heraf træffer beslutninger, som virksomheden herefter styrer efter.

 

Det er vigtigt at træffe afgørende beslutninger rettidigt for at kunne justere materialeflowet og produktionen til det niveau virksomheden beslutter sig for.

 

  • Kender I den nødvendige tidshorisont i forhold til at justere kapacitet?
  • Ved I hvor mange nye produkter der skal introduceres?
  • Er der rettidigt fokus på at udfase produkter og sikre, at der ikke opstår ukurante komponenter?

 

Dvs. en gang om måneden opdateres ERP systemet med nye salgstal og afledte behov genereres. Virksomhedens funktioner er dermed kontinuerligt fælles fokuseret og synkroniseret.

Darwin Consult tilbyder at være tovholder på etablering af en stærk S&OP proces. Ring gerne for en uforpligtigende dialog.

    Læs mere om Darwin Consults ydelser:

model

procesoptimering vare-masterdata lagerstyring supply-chain sop tavle

model

proces-optimering vare-masterdata lagerstyring supply-chain sop tavle